ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ LENSBREED

LensBreed > NEA > Νεα > ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ LENSBREED

Στην αίθουσα συνεδριάσεων του Ινστιτούτου Βιομηχανικών & Κτηνοτροφικών Φυτών, έλαβε χώρα στις 27/9/2018 η εναρκτήρια συνάντηση του έργου “ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΓΗΓΕΝΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΦΑΚΗΣ ΓΙΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΑΓΡΟΚΟΜΙΚΑ, ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ” (ακρωνύμιο LENSBREED) στα πλαίσια της δράσης Ερευνώ- Δημιουργώ- Καινοτομώ του ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 διάρκειας 3 χρόνων & συνολικού προϋπολογισμού 993.217,00€. Κατά την εναρκτήρια συνάντηση παραβρέθηκαν όλα τα μέλη των ερευνητικών ομάδων των συμμετεχόντων ερευνητικών φορέων και της εταιρείας ALFA SEEDS. Έγινε αναλυτική παρουσίαση του προγράμματος από τον συντονιστή και του υπεύθυνους των ενοτήτων εργασίας και συζητήθηκαν διεξοδικά τα ζητήματα που αφορούν στην τήρηση του χρονοδιαγράμματος και των παραδοτέων.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης τονίστηκε ότι η καλλιέργεια της φακής και τα όσπρια γενικότερα παρουσιάζουν σημαντική ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια και τα αποτελέσματα που θα παραχθούν από το πρόγραμμα αναμένεται να έχουν θετικό αντίκτυπο σε ζητήματα όπως η βελτίωση του υπάρχοντος γενετικού υλικού, η βελτιστοποίηση των καλλιεργητικών πρακτικών και η μελέτη των εδαφοκλιματικών συνθηκών που οδηγούν στην παραγωγή ποιοτικού προϊόντος. Οι πληροφορίες αυτές θα συνδυαστούν με τις υπάρχουσες εδαφολογικές μελέτες και τους λεπτομερείς ψηφιακούς χάρτες της περιοχής ενισχύοντας έτσι την ορθολογική επιλογή αγρού για την καλλιέργεια της φακής.