3η ετήσια συνάντηση του LENSBREED

LensBreed > NEA > Νεα > 3η ετήσια συνάντηση του LENSBREED

Τη Δευτέρα 20 Νοεμβρίου 2021 έγινε η τρίτη ετήσια συνάντηση του LENSBREED μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας τηλεδιασκέψεων e-presence. Ο συγκεκριμένος τρόπος επικοινωνίας κρίθηκε επιβεβλημένος λόγω των προληπτικών μέτρων προστασίας για την διασπορά του κορονοϊού COVID-19.

Η συνάντηση ξεκίνησε με την ενημέρωση από τον συντονιστή του προγράμματος Δρ Δ. Βλαχοστέργιο ο οποίος αναφέρθηκε στην παράταση που δόθηκε στο πρόγραμμα τονίζοντας ότι αυτή η εξέλιξη δίνει τη δυνατότητα της άρτιας ολοκλήρωσης του Φυσικού Αντικειμένου του προγράμματος και της μεγαλύτερης απορρόφησης των διαθέσιμων κονδυλίων.

Ακολούθησαν οι παρουσιάσεις από τους Επιστημονικά Υπεύθυνους και τα μέλη των ερευνητικών ομάδων κάθε Ενότητας Εργασίας. Τα αποτελέσματα της εκτέλεσης του Φυσικού Αντικειμένου παρουσίασαν μεγάλο ενδιαφέρον και συζητήθηκαν διεξοδικά από τους συμμετέχοντες.

Η συνάντηση έκλεισε με τη Γενική Συνέλευση όπου αναλύθηκαν διάφορα Διοικητικά και Οικονομικά θέματα και συζητήθηκε ο προγραμματισμός των δράσεων διάχυσης που θα πρέπει να γίνουν μέχρι το τέλος του προγράμματος δεδομένων των δυσκολιών λόγω της υγειονομικής κρίσης του COVID-19 που διέρχεται η χώρα μας.