Δημοσίευση εργασίας του LENSBREED στο e-AGBIOL2020

LensBreed > NEA > Νεα > Δημοσίευση εργασίας του LENSBREED στο e-AGBIOL2020

Στο 2ο Διεθνές Συνέδριο AGBIOL που φιλοξενήθηκε στην Αδριανούπολη το διάστημα 1-3 Σεπτεμβρίου 2020, δημοσιεύτηκε η εργασία με τίτλο “Susceptibility of lentil (Lens culinaris) populations to the pea aphid Αcyrthosiphon pisum” που προέκυψε στο πλαίσιο των πειραμάτων της ΕΕ1 καιεκπονήθηκε στην Ορεστιάδα. Η ερευνητική ομάδα εκπροσωπήθηκε από τον καθ. Γ. Μπρούφα (ΕΥ του φορέα ΔΠΘ), ο οποίος συμμετείχε διαδικτυακά λόγω των ειδικών μέτρων προστασίας από τον COVID-19.