2η ετήσια συνάντηση του LENSBREED μέ τηλεδιάσκεψη

LensBreed > NEA > Νεα > 2η ετήσια συνάντηση του LENSBREED μέ τηλεδιάσκεψη

Την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου 2020 έγινε η δεύτερη ετήσια συνάντηση του LENSBREED μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας τηλεδιασκέψεων. Ο συγκεκριμένος τρόπος επικοινωνίας κρίθηκε επιβεβλημένος λόγω των προληπτικών μέτρων προστασίας για την διασπορά του νέου κορονοϊού COVID-19.
Η συνάντηση ξεκίνησε με την ενημερωτική παρουσίαση του συντονιστή του προγράμματος Δρ Δ. Βλαχοστέργιου ο οποίος αναφέρθηκε στην πορεία υλοποιησης του LENSBREED και συγκεκριμένα στο αίτημα 2ης επαλήθευσης δαπανών, στα υλοποιηθέντα παραδοτέα και τις δράσεις δημοσιοποίησης.
Ακολούθησαν οι παρουσιάσεις από τους Επιστημονικά Υπεύθυνους και τα μέλη των ερευνητικών ομάδων κάθε Ενότητας Εργασίας. Τα αποτελέσματα της εκτέλεσης του Φυσικού Αντικειμένου παρουσίασαν μεγάλο ενδιαφέρον και συζητήθηκαν διεξοδικά από τους συμμετέχοντες.
Η συνάντηση έκλεισε με τη Γενική Συνέλευση όπου αναλύθηκαν διάφορα θέματα όπως ο σχεδιασμός της νέας καλλιεργητικής περιόδου, ο συντονισμός για την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων, η ακριβής υλοποίηση των παραδοτέων, η αίτηση παράτασης του προγράμματος και άλλα Διοικητικά και Οικονομικά θέματα. Τέλος, επισημάνθηκαν οι δυσλειτουργίες που οφείλονταν στην ιδιαίτερη κατάσταση που διέρχεται η χώρα λόγω της υγειονομικής κρίσης του COVID-19 και αναζητήθηκαν τρόποι για την αντιμετώπισή τους.

Κατεβάστε το πρόγραμμα: από εδώ