Τελική Ημερίδα LENSBREED & L4P «Καινοτόμες εφαρμογές της έρευνας στα ψυχανθή στην υπηρεσία της σύγχρονης Γεωργίας και Κτηνοτροφίας» (13-10-2022)

LensBreed > NEA > Νεα > Τελική Ημερίδα LENSBREED & L4P «Καινοτόμες εφαρμογές της έρευνας στα ψυχανθή στην υπηρεσία της σύγχρονης Γεωργίας και Κτηνοτροφίας» (13-10-2022)

Κοινή τελική ημερίδα για τα προγράμματα της Δράσης ΕΔΚ LENSBREED και LEGUMES4PROTEIN πραγματοποιήθηκε στο συνεδριακό χώρο του Ινστιτούτου Βιομηχανικών και Κτηνοτροφικών Φυτών του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ στη Λάρισα την Πέμπτη 13 Οκτωβρίου. Η ημερίδα περιλάμβανε ενδιαφέρουσες και εμπεριστατωμένες εισηγήσεις από μέλη των ερευνητικών ομάδων από τον επιστημονικό και τον επιχειρηματικό χώρο με υψηλή ειδίκευση και εμπειρία στη μελέτη των ψυχανθών.
Στη ημερίδα αναδείχθηκαν θέματα όπως:

  • Σημασία των βελτιωμένων ποικιλιών και του περιβάλλοντος καλλιέργειας στην αύξηση των αποδόσεων και της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων στις φακές και κτηνοτροφικά ψυχανθή
  • Παράγοντες που επηρεάζουν το χρόνο βρασμού των οσπρίων
  • Συμβολή της τεχνολογίας του DNA στη βελτίωση των οσπρίων
  • Αντιδιατροφικοί παράγοντες καρποδοτικών ψυχανθών: Η σημασία τους στη θρεπτική αξία των ζωοτροφών
  • Θεωρία και πράξη της χρήσης κτηνοτροφικών ψυχανθών στη διατροφή των ζώων
  • Οικονομικότητα της παραγωγής κτηνοτροφικών ψυχανθών και της αξιοποίησης τους στην προβατοτροφία

Όλα τα παραπάνω μελετήθηκαν διεξοδικά τα 4 τελευταία χρόνια στα πλαίσια των Εθνικών Ερευνητικών Προγραμμάτων, LENSBREED και LEGUMES4PROTEIN . Η χρηματοδότηση τους προήρθε από την Δράση Εθνικής Εμβέλειας «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» της Παρέμβασης ΙΙ-Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς, ενώ για την υλοποίησή τους συνεργάστηκαν 13 ερευνητικοί και επιχειρηματικοί φορείς από όλη την Ελλάδα.
Τα δύο έργα έχουν συμπεριληφθεί ανάμεσα στις σημαντικότερες ερευνητικές δράσεις για τα ψυχανθή σε όλη την Ευρώπη.
Μετά από τις παρουσιάσεις ακολούθησε συζήτηση στρογγυλής τράπεζας που θα έδωσε την ευκαιρία να συνομιλήσουν και να αλληλεπιδράσουν εκπρόσωποι καλλιεργητών, επιχειρηματίες του πρωτογενούς τομέα, ερευνητές και εκπρόσωποι κρατικών φορέων.