Σπορα πειραματων 2ου ετους

LensBreed > NEA > Νεα > Σπορα πειραματων 2ου ετους

Oλοκληρώθηκε η σπορά του 2 έτους πειραματισμού του LENSBREED από τα μέλη της ερευνητικής ομάδας του προγράμματος.

Σύμφωνα με τους στόχους του προγράμματος και την ΕΕ1 On farm διαχείριση της ποικιλότητας πληθυσμών φακής σε βιολογικό και συμβατικό περιβάλλον εγκαταστάθηκαν κυψελωτά σχέδια σε συνθήκες απουσίας ανταγωνισμού στη Λάρισα και την Ορεστιάδα σε 2 συστήματα καλλιέργειας (οργανικό, συμβατικό) για την αξιολόγηση των βελτιωμένων πληθυσμών που δημιουργήθηκαν με την μαζική επιλογή (bulk selection) και για τον απογονικό έλεγχο των επιλεγέντων ατομικών φυτών (sister-lines).

Στο πλαίσιο της ΕΕ2 ενδοποικιλιακή βελτίωση της ποικιλίας ΣΑΜΟΣ ως προς την απόδοση και ιδιαίτερα ποιοτικά χαρακτηριστικά σε βιολογική και συμβατική γεωργία εγκαταστάθηκαν κυψελωτά σχέδια σε συνθήκες απουσίας ανταγωνισμού στη Λάρισα και στη Θεσσαλονίκη σε 2 συστήματα καλλιέργειας (οργανικό, συμβατικό) για να γίνει ο απογονικός έλεγχος των επιλεγέντων σειρών που προέκυψαν από την ποικιλία Σάμος με στόχο να αξιοποιηθεί η ενδοποικιλιακή παραλλακτικότητα της.

Ταυτόχρονα και σε συνεργασία με την εταιρία ALFASEEDS έγινε η εγκατάσταση των 9 από τα 10 πειράματα του διατοπικού δικτύου της ΕΕ5 Διατοπική αξιολόγηση ποικιλιών φακής σε διαφορετικά εδαφοκλιματικά περιβάλλοντα. Σε σχέδιο επαναλαμβανόμενων τυχαιοποιημένων πλήρων ομάδων (RCBD) έγινε η σπορά των πειραμάτων αξιολόγησης της ποικιλίας φακής ΣΑΜΟΣ, 3 εμπορικών ποικιλιών και ενός τοπικού πληθυσμού.