Διατοπική αξιολόγηση ποικιλιών φακής σε διαφορετικά εδαφοκλιματικά περιβάλλοντα

LensBreed > NEA > Νεα > Διατοπική αξιολόγηση ποικιλιών φακής σε διαφορετικά εδαφοκλιματικά περιβάλλοντα

Συνεχίζεται για 2η χρονιά η διατοπική/πολυπεριβαλλοντική αξιολόγηση της ποικιλίας φακής ΣΑΜΟΣ, τριών εμπορικών ποικιλιών και ενός πληθυσμού φακής με ιδιαίτερα αγροκομικά, φυσιολογικά και μορφολογικά χαρακτηριστικά σε επαναλαμβανόμενο σχέδιο τυχαιοποιημένων πλήρων ομάδων (RCBD). Το δίκτυο αξιολόγησης περιλαμβάνει επτά περιοχές (Ύπατο Βοιωτίας, Δομοκός Φθιώτιδος, Άγιοι Ανάργυροι Λάρισας, Πετρανά Κοζάνης, Ανατολικό Φλώρινας, Πατρίκι Σερρών, Μεσοχώρι Κομοτηνής) που επιλέχθηκαν από το εμπορικό δίκτυο της ALFASEEDS και τις τρεις βασικές περιοχές πειραματισμού (Λάρισα/ΙΒΚΦ, Θεσσαλονίκη/αγροκτημα ΑΠΘ, Ορεστιάδα/αγρόκτημα ΔΠΘ). Η αξιολόγηση στις 3 βασικές περιοχές πειραματισμού καθώς και σε Δομοκό και Ανατολικό γίνεται σε συμβατική και βιολογική διαχείριση.

Με την εγκατάσταση του διατοπικού δικτύου αξιολόγησης αντιπροσωπεύονται διαφορετικά εδαφοκλιματικά περιβάλλοντα της πατρίδας μας και έτσι δίνεται η δυνατότητα της μελέτης της επίδρασης του μικροπεριβάλλοντος τόσο στα αγροκομικά όσο και στα ποιοτικά χαρακτηριστικά των ποικιλιών της φακής. Για τον καλύτερο έλεγχο και την παρακολούθηση του μικροκλίματος σε κάθε περιοχή έχει γίνει εγκατάσταση ενός μικρού μετεωρολογικού σταθμού από τον οποίο λαμβάνονται όλες οι απαραίτητες κλιματικές μετρήσεις παράλληλα με τον πλήρη εδαφολογικό έλεγχο. Για την πληρέστερη μελέτη του μικροκλίματος σε σχέση με τα στάδια ανάπτυξης των ποικιλιών φακής η παρακολούθηση κάθε μετεωρολογικού σταθμού γίνεται μέσω του προγράμματος Legumini.net το οποίο έχει προμηθευτεί το Lensbreed για την εξυπηρέτηση των συγκεκριμένων αναγκών. Κατά τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου έγιναν όλες οι απαραίτητες μετρήσεις με τη χρήση του κατάλληλου εξοπλισμού.