Πρόσκληση για την 1η ετήσια συνάντηση του LENSBREED

LensBreed > NEA > Νεα > Πρόσκληση για την 1η ετήσια συνάντηση του LENSBREED

Στη Λάρισα, 1-2 Οκτωβρίου 2019, στο Ινστιτούτο Βιομηχανικών & Κτηνοτροφικών Φυτών (Θεφράστου 1 – Λάρισα) θα γίνει η 1η Ετήσια συνάντηση του ερευνητικού προγράμματος «Αξιολόγηση και βελτίωση γηγενών πληθυσμών και ποικιλιών φακής για ιδιαίτερα αγροκομικά, φυσιολογικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά» (LENSBREED)