Το LENSBREED στην AgroThessaly

LensBreed > NEA > Νεα > Το LENSBREED στην AgroThessaly

Το πρόγραμμα LensBreed παρουσιάστηκε στην 12η Πανελλήνια Έκθεση για τη Γεωργία και την Κτηνοτροφία «Agrothessaly» που έγινε στη Λάρισα 28/2-3/3/2019 μέσα από το περίπτερο του Ινστιτούτου Βιομηχανικών & Κτηνοτροφικών Φυτών, όπου είχε αναρτηθεί η βασική ενημερωτική αφίσα με το περιεχόμενο και τις δράσεις του προγράμματος. Επίσης, μέσα από το περίπτερο του εταίρου ALFASEEDS έγινε ενημέρωση για την ποικιλία ΣΑΜΟΣ και γενικότερα για τις γηγενείς ποικιλίες μέσα από τους στόχους και τις προοπτικές που προβλέπονται στο πρόγραμμα.
Οι επισκέπτες έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον τόσο για το πρόγραμμα όσο και για τις προοπτικές που ανοίγονται για την αξιοποίηση των γηγενών πληθυσμών και ποικιλιών φακής για ιδιαίτερα αγροκομικά, φυσιολογικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά.