Το Lensbreed στην επίσημη ιστοσελίδα της International Legume Society

LensBreed > NEA > Νεα > Το Lensbreed στην επίσημη ιστοσελίδα της International Legume Society

Το lensbreed συμπεριλήφθηκε στην ιστοσελίδα της International Legume Society (ILS) μετά από σχετική αξιολόγηση ως ένα από τα αξιόλογα Ευρωπαϊκά προγράμματα που διεξάγονται σήμερα στην Ευρώπη με αντικείμενο σύγχρονα ερευνητικά θέματα που αφορούν στα ψυχανθή και συγκεκριμένα στην καλλιέργεια της φακής. Στην ιστοσελίδα της ILS υπάρχουν οι βασικές πληροφορίες για το πρόγραμμα και η ιστοσελίδα του προγράμματος.