Εκπαιδευτική επίσκεψη στο Lensbreed

LensBreed > NEA > Νεα > Εκπαιδευτική επίσκεψη στο Lensbreed

Στις 5 Μαρτίου 2020 πραγματοποιήθηκε εκπαιδευτική επίσκεψη του 4ου έτους του Τμήματος Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Φυσικού Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Η εκπαιδευτική εκδρομή οργανώθηκε με πρωτοβουλία του Εργαστηρίου Γενετικής και Βελτίωσης Φυτών της Σχολής.

Οι φοιτητές αφού ενημερώθηκαν για το αντικείμενο και τους στόχους του LensBreed από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο Δρ Δ. Βλαχοστέργιο, επισκέφθηκαν τους πειραματικούς αγρούς που βρίσκονται εγκατεστημένοι στο Κεντρικό Αγρόκτημα του Ινστιτούτου Βιομηχανικών & Κτηνοτροφικών Φυτών στη Λάρισα.

Την ξενάγηση ενημέρωση τους στους πειραματικούς αγρούς ανέλαβαν η ερευνήτρια Δρ Α. Καργιωτίδου και τα μέλη της ερευνητικής ομάδας Χ. Φώτη και Χ. Πετσούλα.

Οι φοιτητές έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον για το πρόγραμμα και υπέβαλαν πολλές ερωτήσεις σχετικά με το σχεδιασμό των πειραμάτων, την βελτιωτική μεθοδολογία και τα αναμενόμενα αποτελέσματα του προγράμματος.