Αναπολλαπλασιασμός και αξιολόγηση τοπικών πληθυσμών φακής σε συλλογές Τράπεζας Γενετικού Υλικού

LensBreed > NEA > Νεα > Αναπολλαπλασιασμός και αξιολόγηση τοπικών πληθυσμών φακής σε συλλογές Τράπεζας Γενετικού Υλικού

Κατά τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου 2019-2020 οι εργασίες της ΕΕ3 εστιάστηκαν στην λεπτομερή καταγραφή και αξιολόγηση γενοτύπων τοπικών πληθυσμών φακής συμπεριλαμβανομένου και ποικιλιών ως μάρτυρες.

Η καταγραφή περιλαμβάνει μια σειρά από βιομετρικές παραμέτρους για μορφολογικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά που εμπλέκονται και στη φυσιολογία αβιοτικών/βιοτικών καταπονήσεων.

Ακολουθώντας διεθνή πρωτόκολλα και μεθόδους, η ομάδα εργασίας που αποτελείται από τις: Δρ Γεωργία Θεολογίδου, κ. Ροζαλία Φωτοπούλου, με επιστημονικά υπεύθυνη τη Δρ Φωτεινή Μυλωνά,   στοιχειοθετεί τον πλήρη χαρακτηρισμό των τοπικών πληθυσμών φακής σε σημαντικά στάδια ανάπτυξης με στόχο τη χρήση στη βελτίωση ποικιλιών και την προσαρμογή τους στην κλιματική αλλαγή.